The Achiever

השלב העשירי בבריאת העולם הבורא יצר פרמידה של השגיות
וקבע היררכיה שניתן לטפס בה עד הצמרת.
האנושות היתה זקוקה ללוחמות שיקפידו להוביל גבוה
הבורא קרא לגדי: לוחמות האדמה
בזכות לוחמות האדמה, האנושות למדה לכבוש מטרות,
לקחת אחריות והנהגה.
להתגייס ולקחת שליטה במסדרת חוקים וסדר.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.