The Achiever

השלב העשירי בבריאת העולם הבורא יצר פרמידה של השגיות
וקבע היררכיה שניתן לטפס בה עד הצמרת.
האנושות היתה זקוקה ללוחמות שיקפידו להוביל גבוה
הבורא קרא לגדי: לוחמות האדמה
בזכות לוחמות האדמה, האנושות למדה לכבוש מטרות,
לקחת אחריות והנהגה.
להתגייס ולקחת שליטה במסדרת חוקים וסדר.

האוואטרית המלכה:
היא יודעת לטפס גבוה!
לטפס בסולם ההישגיות,
לעמוד בראש הפירמידה ולשלוט,
היא יודעת להגיע לתוצאות איכותיות:
עושר, מעמד, יוקרה, ניהול ושליטה.
היא איננה נשברת,
יש בה אצילות נפש,
היא מרשימה את הסביבה בכריזמה שלה,
בעוצמה הבלתי מעורערת שיכולה להנהיג ולסחוף
ולא לוותר גם כשקשה.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.