The Alchemist

השלב השמיני בבריאת העולם: ידיעת הסיבה,
הבורא הבין שהאדם התמכר לחומר,
הבורא היה זקוק למלאכיות
שישמרו על החיבור בין הרוח לבין החומר,
להזכיר לאנושות שבכל פעם שאנו מתים זה לא סוף פסוק,
הוא קרא לבנות העקרב: מלאכיות המים.
מלאכיות המים אחראיות על לידה מחדש,
על הזיכרון מגלגולים קודמים,
שנדע את הרבדים העמוקים ביותר בנפש האדם.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.