The Creator

השלב הראשון בבריאת העולם: המפץ הגדול,
הבורא יצר את היקום בזכות האש הראשונית,
האנושות הייתה זקוקה ללוחמות שיובילו את האנושות.
הבורא קרא לבנות הטלה: לוחמות האש.
לוחמת האש היא הלוחמת הראשונה,
היא עמוד האש במחנה,
תפקידה להניע את גלגל החיים,
להיות החוד שפורצות קדימה, להניע להתחלות חדשות.

האווטרית היוצרת:
הראשונה בסדר הכוחות בטבע,
קיים בה כוח רצון להניע את גלגלי העולם,
את הרוח הצעירה,
נחושה לכבוש את המטרה בכל הכוח.
המבט שלה מכוון תמיד קדימה,
היא מרוכזת בעתיד ולא מעוניינת להסתכל אחורה לעבר.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.