The Creator

השלב הראשון בבריאת העולם: המפץ הגדול,
הבורא יצר את היקום בזכות האש הראשונית,
האנושות הייתה זקוקה ללוחמות שיובילו את האנושות.
הבורא קרא לבנות הטלה: לוחמות האש.
לוחמת האש היא הלוחמת הראשונה,
היא עמוד האש במחנה,
תפקידה להניע את גלגל החיים,
להיות החוד שפורצות קדימה, להניע להתחלות חדשות.

האווטרית הראשונה:
היוצרת
בוראת יש מאין
הראשונה מארבעת הלוחמת
השומרות על האנושות (טלה, סרטן, מאזניים וגדי)
אנרגיה קרדינלית זכרית
משולש יסוד האש –
שאחראי על הנעת האנרגיה והפחת חיים

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.