The Genius

השלב התשיעי בבריאת העולם,
הבורא היה זקוק לקבוצת חכמות שידייקו את האנושות,
הבורא הבין שצריך לגרום לאנושות ללמוד ולהתפתח,
הוא קרא לבנות הקשת: חכמות האש.
אתן החכמות תפקידכן להיות מורות הדרך.
ללמד את האנושות להיות אופטימיים
ולהתחבר לאמונה ולפתח מיומנויות של אסטרטגיה.

האווטאטרית הגאונה:
היא מורת דרך,
מחוברת לצינורות קוסמיים
באזור המזל שלה נמצא (הגלקטי סנטר)
שממנו זורם הידע אל האנושות,
האש שלה שומרת אותך אופטימית, הרפתקנית וילדית,
מחברת אותך לחוויות החיים,
היא יודעת לכוון את חץ המטרות לדיוק מוחלט
ולהשיג את היעדים הכי מבוקשים,
ליצור אסטרטגיות, לנצח בקרבות,
ולתקוע דגל, בכל מקום בעולם.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.