The Healer

השלב השני בבריאת העולם הוא שלב הבנייה
הבורא ברא את האדם בצלמו ובדמותו,
הבורא היה זקוק למלאכיות שישמרו על מלאכת מחשבת,
הוא קרא לשור: מלאכיות האדמה
מלאכית האדמה, אחראית שהרעיון יהפוך למציאות בעולם החומר.
בזכות מלאכיות האדמה, האנושות למדה להגיע לתוצאות פיזיות,
להתחבר למקצוע, לבנות בית, לחיות מתוך ערך.

האווטרית ההילרית:
קוסמת שרוקחת את החיים בחוטי השני,
מה שנראה כמו בלתי אפשרי, היא יודעת לקרקע,
או במילים אחרות לבצע.
היא יודעת להעריך חומר,
קיימות בה תכונות שמרפאות את האנושות,
יש בה את הכוח להפיח חיים,
לקלוט את הזרע האנושי.
להעניק ביטחון וחיזוק שורשים.
היא שואפת לשפע, ליופי, לחמשת החושים,
והופכת את הסביבה לאסתטית וחיננית.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.