The Healer

השלב השני בבריאת העולם הוא שלב הבנייה
הבורא ברא את האדם בצלמו ובדמותו,
הבורא היה זקוק למלאכיות שישמרו על מלאכת מחשבת,
הוא קרא לשור: מלאכיות האדמה
מלאכית האדמה, אחראית שהרעיון יהפוך למציאות בעולם החומר.
בזכות מלאכיות האדמה, האנושות למדה להגיע לתוצאות פיזיות,
להתחבר למקצוע, לבנות בית, לחיות מתוך ערך.

האווטרית השניה:
הילרית
מרפאת
אחת מארבעת המלאכיות השומרות על האנושות
(שור, אריה, עקרב, דלי)
אנרגיה יציבה, נקבית
משולש יסוד האדמה –
הגשמה חומרית ושאיפה לשפע.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.