The Idealist

השלב ה-11 בבריאה, הבורא חשב על העתיד לבוא,
כדי שהאנושות תקפיד לשעוט קדימה ולהתפתח,
צריך להוריד מיידעים חדשים, להתחבר לתוכנית הכוללת של הבריאה..
הבורא היה זקוק למלאכיות שישמרו על החיבור לעולמות עליונים
הוא קרא לכן הדלי: מלאכיות האוויר.
בזכות מלאכיות האוויר, אנו מחוברים לצינורות קוסמיים, לקהילה עתידית
ולידע העתידי.

האווטארית האידאה:
היא נמצאת גבוה מעל כולם,
כמו אנטנה קולטת תשדורות,
מחוברת אל צינורות קוסמיים,
אל הידע הכי גבוה בבריאה,
היא מחוברת לאהבה אוניברסלית,
משכינה אחדות ואחווה,
היא לא שייכת לצביר או לעם,
היא ילדה אוניברסלית
המחוברת ליקום כולו.
היא באה לשליחות
להאיר את האנושות
ולקדם אותה לעתיד לבוא.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.