The Idealist

השלב ה-11 בבריאה, הבורא חשב על העתיד לבוא,
כדי שהאנושות תקפיד לשעוט קדימה ולהתפתח,
צריך להוריד מיידעים חדשים, להתחבר לתוכנית הכוללת של הבריאה..
הבורא היה זקוק למלאכיות שישמרו על החיבור לעולמות עליונים
הוא קרא לכן הדלי: מלאכיות האוויר.
בזכות מלאכיות האוויר, אנו מחוברים לצינורות קוסמיים, לקהילה עתידית
ולידע העתידי.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.