The Goddess

השלב החמישי בבריאת העולם,
האנושות הייתה זקוקה להתפאר ביצירתה,
הבורא יצר את אנרגיית האהבה והיה זקוק למלאכיות שישמרו על תדמית האדם,
הוא קרא לבנות האריה: מלאכיות האש
בזכות מלאכיות האש, האנושות למדה משחקי אהבה וגם משחקי שליטה.
בזכות מלאכיות האש, הרומנטיקה נכנסה לתודעה,
בזכות מלאכיות האש, למדנו להשקיע בילדים כדי להמשיך את המורשת.

האווטארית האלה:
מקרינה כריזמה וחוכמה,
האש מדהימה את הסובבים,
יש לה השפעה ויכולת להוביל את כולם.
להמציא מחדש אישיות כובשת ומהפנטת
להביא לאנושות את הייחודיות,
את הזוהר החיצוני,
להוביל בגאווה וממלכתיות.
האנרגיה שלה גורמת להתאהב כל יום מחדש,
להטמיע את הזרע היילדי,
את הרומנטיקה ואת הרצון להישאר צעירים לנצח.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.