The Magician

בשלב השלישי בבריאת העולם,
בני האדם התיישבו בכדור הארץ,
הבורא היה זקוק לקבוצת חכמות שיפתחו את האנושות.
הוא קרא לבנות התאומים: חכמות האוויר.
חכמות האוויר, אחראיות על התקשורת והעברת המסרים.
בזכותכן התאומות,
האנושות למדה לסחור באנרגיה ולהפיץ את הידע לעולם כולו.

האווטרית השלישית:
הקוסמת
זרם מידע
משולש יסוד האוויר –
אחראית על הזרמת הידע ודחיפה לתנועה ותקשורת.
אנרגיה משתנה זכרית
אחת מארבעת החכמות המפתחות את האנושות. (תאומים, בתולה, קשת, דגים)

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.