The Magician

בשלב השלישי בבריאת העולם,
בני האדם התיישבו בכדור הארץ,
הבורא היה זקוק לקבוצת חכמות שיפתחו את האנושות.
הוא קרא לבנות התאומים: חכמות האוויר.
חכמות האוויר, אחראיות על התקשורת והעברת המסרים.
בזכותכן התאומות,
האנושות למדה לסחור באנרגיה ולהפיץ את הידע לעולם כולו.

האווטרית הקוסמת:
קולטנית של ידע,
כוח המחשבה שלה מסוגל ליצור מציאות בין רגע,
הכל מתרחש אצלה בראש,
היא מעבדת נתונים במהירות ובקצב מסחרר,
המוח שלה חד ומהיר,
היא וורבלית ובעלת זריזות ידיים,
יוצרת קסמים על ידי קשרים,
מעבירה מסרים ומפיצה את הבשורה,
היא יודעת לשאול את השאלות הנכונות,
וללקט מידע מהסביבה.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.