The Oracle

הבורא היה זקוק לקבוצת חכמות
שיאחדו את האנושות,
הבורא הוריד שליחים,
כדי שיהדקו את ההרמוניה
ויעזרו לאנושות לשמור על התכנית הכוללת.
הוא קרא לבנות הדגים: חכמות המים,
החכמות תפקידן להזכיר לאנושות
שאנחנו רקמה אנושית אחת גדולה,
חלק מהפאזל השלם של הבריאה,
על כן כל חלק תודעתי חשוב ומביא אור,
להרכבת השלם והתאורה הכוללת.

האוואטרית הנביאה:
היא ה- נשמה המיוחדת במינה,
קיים בה מעיין נעורים,
המים מחברים את האנושות כולה,
לכוח האחד.
והיא התנדבה להגיע לעולם,
להקפיד שהאנושות תזכור גם לאהוב ללא תנאי,
לתת ללא תמורה,
לראות את כולם שווים,
קיים בה היכולת להכיל את כאב האדם,
לרפא ולזכך, להכיל..
להקשיב לקול והאור הפנימי
ולתקשר עבור הכלל.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.