The Peacemaker

השלב השביעי בבריאת העולם:
ברית בין אישית,
שהרי לא טוב היות האדם לבדו.
האנושות היתה זקוקה ללוחמות שילחמו על הצדק
הוא קרא לבנות המאזניים: לוחמות אוויר,
בזכות לוחמות האוויר, נולדו חיבורים של נישואין, נשמות תאומות
ודיפלומטיה חובקת עולם.

האוואטרית שוחרת שלום:
הבורא הטביע בה את: חוש הצדק.
לה יש את היכולת למזג בין הבריות,
להוביל להרמוניה ביחסי אנוש.
קיים בה מגנט פנימי שמושך אנשים,
יכולת וורבלית משכנעת,
חוש צדק מפותח ויכולת דיפלומטית,
יכולת לקשר, לאחד, לשכנע,
ליצור שותפויות וחברות אמת.
לזהות את הנשמות התאומות
שנמצאות בקצה השני של הגלובוס.
ולייצר מיזוג בין הבריות.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.