The Peacemaker

השלב השביעי בבריאת העולם:
ברית בין אישית,
שהרי לא טוב היות האדם לבדו.
האנושות היתה זקוקה ללוחמות שילחמו על הצדק
הוא קרא לבנות המאזניים: לוחמות אוויר,
בזכות לוחמות האוויר, נולדו חיבורים של נישואין, נשמות תאומות
ודיפלומטיה חובקת עולם.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.