The Unicorn

השלב השישי בבריאת העולם,
הבורא היה זקוק לקבוצת חכמות שידאגו לבדוק את התוצאה,
כדי להגיע למקסימום דיוק ושלמות.
הוא קרא לבתולות: חכמות האדמה,
אתן חכמות האוויר, אחראיות על דיוק ושלמות התוצאה,
אתן למדתן את האנושות להיות קפדניים
ולזכור שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים.

האוואטרית חדת הקרן:
היא מחוברת ישירות למחשבת הבריאה,
האנושות זקוקה לה כדי לדעת מראש
איך התמונה הכוללת צריכה להראות,
על כן אין היא מתפשרת,
היא שואפת לשלמות,
היא יודעת לדקדק בפרטים וליצור סינרגיה,
ראיית הרנטגן שלה היא מתת אל שרק מעטים לה זוכים,
הזיהוי שלה הוא חד וממוקד,
העיניים שלה ביוניות ומסוגלות לייצר שינוי ודיוק.
הבורא ידע שהתפקידה והמשימה שהטיל עליה אינו פשוט,
על כן, כשהיא מגיעה לדיוק פנומנלי,
אנרגיית ׳חדת קרן׳ נגלית לעינייה ומתרחש נס.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.