The Unicorn

השלב השישי בבריאת העולם,
הבורא היה זקוק לקבוצת חכמות שידאגו לבדוק את התוצאה,
כדי להגיע למקסימום דיוק ושלמות.
הוא קרא לבתולות: חכמות האדמה,
אתן חכמות האוויר, אחראיות על דיוק ושלמות התוצאה,
אתן למדתן את האנושות להיות קפדניים
ולזכור שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.