The Protector

השלב הרביעי בבריאת העולם,
להתאחד לצביר (משפחה),
לשמור על צביון מאחד ומקרב, משפחתי ושבטי.
האנושות היתה זקוקה ללוחמות שיובילו את האנושות,
הבורא הוסיף לאנושות את אנרגיית הרגש.
הוא קרא לסרטניות: לוחמות המים
לוחמת המים, אחראיות להביא את הקיץ לעולם, להאיר את האדם העומד מולכן,
לוחמת המים אחראיות על תפקיד האימהות, המטפלות, שומרות על הקן,
שזוהי אהבה ללא תנאי.

האווטרית המגנה האנושית:
כמו ׳אמא׳ אדמה,
תכונה הקיימת בחדרי ליבה,
הכוח הטמון בה, מגנה על האנושות,
היא מזכירה לכל בן אנוש שקיים בו פחד מנטישה,
היא מאפשרת לבני אנוש להיות חשופים ולהתמסר,
המים שבה הם כל ספקטרום הרגשות,
יש בה יכולת של הכלה, אהבה, הבנה, הגנה.
והיא זו הראשונה שמצילה חיים.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.