פרופיל קוסמי

פרופיל קוסמי,
הספר השלם של מפת לידתך,
כולל בתוכו את כל הפרופיל האנרגטי האישי,
כדי ללמוד את האנרגיות שקיבלנו לחיים על פני האדמה
ולדייק את התסריט על פי הגאומטריה האישית.

לפני שאנחנו נולדים ומתגלמים לגלגול חיים בעולם הנוכחי,
אנו מקבלים סך אנרגיה כדי לבצע את משחק החיים על פני האדמה.
האנרגיה שאנו מקבלים מדוייקת לתסריט שלנו,
על פי סוג התסריט והתפקיד שבאנו לעשות בעולם הפיזי.
המימון האנרגטי אולי מוכר לחלקכם כ- ׳פרח החיים׳ –
זהו מאגר האנרגיה האישי והוא נקבע בתיאום מדוייק לתסריט.

פרח החיים הקולקטיבי הוא בעצם פרקטל ענק של אנרגיות.
פרח החיים האישי מדוד בסוגי האנרגיות המיוחדים לתסריט החיים האישי.
מפת הלידה שלנו היא בעצם תרשים של פרח החיים האישי.
אם אנו הולכים בדרך בה הנשמה שלנו בחרה,
אם אנו צמודים למטרות, להתחייבויות, לחתימות
אז יש לנו מימון ותזרים אנרגיה זורם אל הגוף הפיזי בדרך הרמונית,
זאת אומרת, יש לנו מימון חתום מראש
לכל מה שאנו מחוייבים אליו בתקופת החיים על פני האדמה.

המקור (האור הבורא) מזהה כל אחד מאיתנו לפי ה- גיאומטריה האישית
לכל אחד מאיתנו יש ברקוד אישי, סימן המזוהה עם הגאומטריה של הנשמה
ובמידה ואנחנו מעבירים מידע מדוייק – אנחנו מקבלים ׳אור תנע׳ –
כוח חיים שמתניע אותנו, נותן לנו אנרגיה פיזית לדחוף למטרות,
אנחנו אפילו מרגישים רגעים של תמרוץ אנרגטי, כמו התעלות אנרגטית,
רגעים אלו מסמנים שהגענו לתוצאות והאנרגיה גורמת להתרוממות רוח.

ואילו- ברגע שאנחנו בסטייה מהתסריט המקורי,
אנחנו מוציאים יותר מידי אנרגיה ממה שחתמנו בתסריט האישי,
המימון מתחיל לגמגם ואף נעצר בדרכים שונות.

הנשמה הגבוהה שולחת סימנים – נורות אזהרה –
ומצפה שהחלק האנושי יבין וידייק
אך לרוב אנחנו מטפלים בכאב, מרפאים את המחלה,
מתוסכלים כשיש מינוס,
אך לא ממש מבינים שיש לכל חוסר איזון סיבה גבוהה.
זה מאוד קל להבין שיש סטייה מהתסריט,
זה פוגע בנו בגוף הפיזי, בכסף, ברכוש, כשיש חוסר הרמוניה בחיים,
סימן שסטינו,
כדי לאותת לנו איפה יש חוסר איזון,
הכאב בעצם נוצר מחוסר אנרגיה או ממשיכת אנרגיה שלא קשורה לתסריט שלנו
אם אנחנו קשובים – כדאי שנתיישר.

החיים על פני האדמה מדודים ואמורים להיות מדוייקים,
יש לנו עבודת חיים: ייעוד שמחכה שנבחר לממשו.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.