בית 10 – הקריירה וההגשמה

בית 10 – מייצג את בית הקריירה והשאיפות של האדם. את הפרסטיז המוניטין, שיא פסגת השאיפות. וגם את הבוס, את ראש הפרמידה. (האב או האם)

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.