בית 11 – השליחות

בית 11 – מייצג את החברים והארגונים, האידיאל הגבוה של האדם,
השליחות הציבוריות. העתידנות, פריצת הדרך.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.