בית 12 – פחד תת הכרתי

בית 12 – עולמנו הפנימי, בית ההסתרה,
מאחורי הקלעים של האישיות, פחד תת הכרתי.
יכול להצביע על בית חולים, בתי סוהר, ומוסדות פסיכיאטרים.
בית 12 מכיל את כל הקארמה הקולקטיבית ואת היכולת לתקשר.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.