בית 12 – פחד או דחף תת הכרתי

בית 12 – עולמנו הפנימי, בית ההסתרה,
מאחורי הקלעים של האישיות, פחד תת הכרתי.
יכול להצביע על בית חולים, בתי סוהר, ומוסדות פסיכיאטרים.
בית 12 מכיל את כל החוכמה והקארמה הקולקטיביים
ואת היכולת לתקשר עם הספריה הכוללת.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.