בית 2 – הערך העצמי והכספי

בית 2 – מייצג את הערך העצמי ואת הערך הכספי. חיבור רוח חומר. הרכוש, הכסף, הגוף פיזי, המשאבים והמקצוע.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.