בית 4 – הבית והשורשים

בית 4 – מייצג את המשפחה, ההורים, השורשים, המורשת, עולם הרגש.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.