בית 6 – עבודה ובריאות

בית 6 – מייצג את – בקרת האיכות, חיבור גוף נפש, בריאות, מחלות.
העבודה (מקום העבודה), התנאים, איכות החיים, מתן שירות, אחריות האדם.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.