בית 7 – זוגיות ויחסים

בית 7 – מייצג את בית הזוגיות ומערכות היחסים.שותפים וגם אוייבים גלויים.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.