בית 9 – ההתפתחות וההשכלה

בית 9 – מייצג את ההשכלה, ההשראה מהעולם, הגלובליזציה, החופש.
החווייה, הנסיעות, האמונה, הדת, פילוסופיה, העקרונות.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.