זנב דרקון – גלגול הקודם

זנב הדרקון, The South Node,
הנקודה שנמצאת 180 מול הראש דרקון ומסמלת את העבר,
את המחסן הקוסמי של האדם,
העבר שממנו הגענו, סיפור הגלגולים הקודמים,
האוסף של כל מה שצברנו עד כה.

ראש דרקון מקיף את השמש: 18 שנים.
ראש הדרקון הוא המצפן של המפה.
הזנב מסמל את מה שלמדנו עד כה
(גם בהיסטוריה הגילגולית)
היכן אנחנו חזקים ומרגישים הכי נוח.

ראש דרקון וזנב דרקון הן נקודות אסטרונומיות,
מדובר בנקודות היפותטיות המציינות
את נקודת החיתוך בין מסלול הירח לבין מסלול השמש,
כפי שזה נראה מכדור הארץ.
בזמן הליקויים,
ציר הדרקונים מודגש בשמים ומכוון אותנו בכיוון ההתפתחות,
בתקופה זו אנו צריכים להתיישר למגמה הכוללת.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.