ירח – לוויין

ירח – אחראי על עולם הרגש
קוד: קופסה שחורה
סך כל הזיכרונות
אנרגיה: נקבית
יסוד: מים נמוכים, עולם הרגש והתגובתיות.
זרימה אנרגטית: נתינה.
שליטה: בסרטן
נפולה: בעקרב
ירודה: בגדי
נעלית: בשור
תנועת הירח: נע כל יומיים וחצי ממזל למזל.
לירח / לבנה אין אור משלה היא מקבלת את אורה מהשמש
ולכן היא פסיבית ומסמלת את העולם הפנימי,
המשול לאימא אדמה, לאשה בהריונה.
עולם הרגש האינטימי.
מתכת: כסף

פיזיולוגיה: חזה של אשה, רחם, קיבה, זיכרון.
כשאשה מתקשה להיכנס להיריון יש לה קושי לקבל, להכיל.

מחלות:
מצב נפשי, סהרוריות, התקררות, הצטננות, חולשה ו-מחלת הנפילה
מתכת: כסף.

הירח נברא כדי לאזן את הכוח המופעל על האדם שחי בכדור הארץ,
כוח המשיכה של הירח מורגש בכל יום ביקום, הגאות והשפל מושפעים מהירח.
כך גם אנחנו כבני אדם 80% מגופינו הם מים,
על כן הירח בכוח משיכתו, גורם גם לנו לשינויים יומיומיים ותגובות רגשיות.
בעולם זה מתבטא על ידי גאות ושפל.
בתנועת הירח יש מחזוריות קבועה של התרוקנות והתמלאות.
בזמן ירח מלא ישנה גאות – התמלאות – צמיחה, מרץ, אנרגיה ומצב רוח טוב (בפרט לבני מזל סרטן).
אחרי הירח המלא, הירח מתרוקן, ישנו שפל – התכנסות, נפילה אנרגטית, חולשה וחוסר כוח.

ירח במפה, נותן מבט מהיר כיצד האדם מגיב (התגובה האינסטינקטיבית).
אנו מגיבים מהמקום שבו נמצא הירח במפה.
על כן צריך לתקן את הירח
לעבוד על שליטה על התגובה הרגשית.
כשמגיבים אימפולסיבית, מבחינה כימית מתרחש קצר.

הירח מסמל קשר לעבר וקשר להיסטוריה הגילגולית.
כל התת מודע הכולל בתוכו רגשות, יצרים ותשוקות, וכן תכנים
שאם האדם יזכור הכל, הם עלולים להפריע לאדם לנהל את שגרת חייו.
כל המידע הזה מדומה לקופסה השחורה של האדם,
הקופסה (רשימו), היא רושמת וזוכרת את כל ההתרחשויות,
היא הזיכרון הנשמתי העתיק ביותר
ומשפיעה על החיים ועל התגובות של האדם לסיטואציות השונות.
דרך היבטים מהעבר אנו לא מודעים אך הנורה הפנימית נדלקת ואנו מגיבים בצורה אימפולסיבית.
כל חוויה מתויקת ונשמרת למעבדת הבריאה.
הירח אחראי על המחסנים הקוסמיים, על המידע השמור ביותר.
כאשר האדם זקוק לזיכרון כלשהו כדי להשלים את הידע היומי,
הוא מקבל את המידע בחלימה באמצעות הירח.
ישנם דברים לא מודעים שמפעילים אותנו כמו – פחדים,
פוביות שניתן להסביר רק ע"י גלגולים (כמו פחד ממעליות, פחד ממים וכד').
פוביה – פחד אדיר שמשתק את האדם ולעתים אין דרך להסבירה הגיונית למה הפחד הזה קיים.
הפחד מגיע מהקופסה השחורה – מהירח.

בני זוג שיש להם ירח באותו מקום ובאותה מעלה – זוג קוסמי.
אנשים שאנו פוגשים בזמן שהירח בשמים נמצא במיקום של הירח במפת הלידה,
ישנה סיבה גבוהה למפגש. (זה לא סתם, זה נועד)

ירח בעולם החיצוני
כל מה שקשור בנוזלים
(ים, משקאות, מצבים נזילים ומשתנים, כמו שהירח לובש ופושט צורה).

אנשים שהירח מייצג:
אימא,
אנשים פשוטים
בית ומשפחה,
אישה במפת גבר,
ירח מדבר על בריאות וכסף.

ירח שלילי
חוסר בטחון עצמי
ילדות קשה
דאגנות
רגשנות יתר
נטייה למצבי רוח לפי מצב הירח
אגירה רגשית, קמצנות רגשית
וחיים בצל העבר.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.