ראש דרקון – היעוד

The nodes of the Moon
ראש דרקון מקיף את השמש: 18 שנים.
ראש דרקון: המצפן של המפה
מכוון אותנו לייעוד

ראש דרקון וזנב דרקון הן נקודות אסטרונומיות,
מדובר בנקודות היפותטיות המציינות
את נקודת החיתוך בין מסלול הירח לבין מסלול השמש,
כפי שזה נראה מכדור הארץ.
בזמן הליקויים,
ציר הדרקונים מודגש בשמים ומכוון אותנו בכיוון ההתפתחות,
בתקופה זו אנו צריכים להתיישר למגמה הכוללת.

ראש דרקון The north Node הוא כמו נקודת המצפן הצפונית,
נקודת המיקוד האנרגטי,
לשם אנו אמורים לכוון את היעד, או היעוד
לראש הדרקון השפעה חשובה על מהלך חיינו.
הזהות הפנימית שלנו נבנית על ידי ציר התפתחות הנשמה.
הציר של ראש וזנב הדרקון, השמש והירח
מהווים את עמוד השדרה של המפה.

זנב הדרקון, The South Node,
הנקודה שנמצאת 180 מול הראש דרקון ומסמלת את העבר,
את המחסן הקוסמי של האדם,
העבר שממנו הגענו הוא, סיפור הגלגולים הקודמים,
האוסף של כל מה שצברנו עד כה.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.