אופק עולה – ASC

האופק העולה,
שם זורחת השמש,
שם מתגלה האור,
האופק יגלה לאיזה דמות בחרתי להיוולד,
האופק יגלה את המראה החיצוני של האדם,
את הרושם הראשוני.
ואם נהיה מדוייקים (אם יש שעה מדוייקת)
נוכל לדעת לאיזה משפחה אנרגטית האדם משתייך.

דברי איתי דברי איתי
אני מסכימה לקבל מסרונים ומיילים משלי רום
תמיכה טכנית.